Ako pracujeme?
Pre technické zabezpečenie využíva V.I.P. security elektronické signalizačné systémy najvyššej kvality. Sme poistení voči škodám spôsobeným prevádzkovou činnosťou. Spoločnosť vždy pracuje s platnými právnymi normami. Zamestnanci V.I.P. security sú počas výkonu služby vystrojení uniformou s viditeľným označením firmy. Vo výzbroji sú vecné bezpečnostné prostriedky spĺňajúce vysokú úroveň ochrany.
Ponúkané služby

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • ochrana osoby
 • ochrana majetku a osoby pri preprave
 • ochrana prepravy majetku a osoby
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému
 • vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo miesta
 • vypracovanie plánu ochrany
 • sprostredkovanie prevedenia testu na polygrafe

Výhody spolupráce

 • všetky služby od jednej firmy s možnosťou ďaľšieho rozvoja
 • ceny sú kalkulované tak, aby boli prijateľné pre širokú verejnosť
 • za primerané ceny poskytujeme služby zrovnateľné v celej SR
 • dôkladná znalosť trhu i prostredia
 • poistenie za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou
 • komplexný bezpečnostný servis
 • kvalita a diskrétnosť

Ako pracujeme?
Pre technické zabezpečenie využíva V.I.P. security elektronické signalizačné systémy najvyššej kvality. Sme poistení voči škodám spôsobeným prevádzkovou činnosťou. Spoločnosť vždy pracuje s platnými právnymi normami. Zamestnanci V.I.P. security sú počas výkonu služby vystrojení uniformou s viditeľným označením firmy. Vo výzbroji sú vecné bezpečnostné prostriedky spĺňajúce vysokú úroveň ochrany.
Ponúkané služby

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • ochrana osoby
 • ochrana majetku a osoby pri preprave
 • ochrana prepravy majetku a osoby
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému
 • vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo miesta
 • vypracovanie plánu ochrany
 • sprostredkovanie prevedenia testu na polygrafe

Výhody spolupráce

 • všetky služby od jednej firmy s možnosťou ďaľšieho rozvoja
 • ceny sú kalkulované tak, aby boli prijateľné pre širokú verejnosť
 • za primerané ceny poskytujeme služby zrovnateľné v celej SR
 • dôkladná znalosť trhu i prostredia
 • poistenie za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou
 • komplexný bezpečnostný servis
 • kvalita a diskrétnosť