Vaše bezpečie
Naše služby
V.I.P. security, s.r.o. je súkromná bezpečnostná služba, vedená kolektívom, ktorý má dlhoročné skúsenosti v oblasti bezpečnostných a strážnych služieb. Svoju činnosť vykonáva na základe zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o súkromnej bezpečnosti ). Vznik V.I.P. security, s.r.o. bol podmienený želaním jej zakladateľov vytvoriť súkromnú bezpečnostnú službu, ktorá by spĺňala požiadavky súčasnej doby a štandardy bezpečnostných a strážnych služieb v rámci Európy a zároveň poskytovala služby na profesionálnej úrovni v súlade s platnou legislatívou.
Náš tím
Aké sú naše ciele?
Hlavným cieľom V.I.P. security, s.r.o. je spokojnosť zákazníka so službami ktoré poskytuje, čomu je podmienený precízny výber zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienku odbornej spôsobilosti a vykonávajú svoje pracovné povinnosti s vysokým nasadením.

Disponujeme tímom skúsených pracovníkov v oblasti bezpečnostných ochranných služieb, schopných reálne posúdiť bezpečnostné riziká a na základe požiadaviek klienta, organizačného členenia a úrovne súčasného systému ochrany navrhnúť a zabezpečiť ochranu Vášho majetku. Služby zabezpečujeme osobami bezúhonnými, v produktívnom veku, fyzicky zdatnými a hlavne odborne spôsobilými pre výkon tejto služby.

Svoje služby poskytujeme na území celého Slovenska, úzko spolupracujeme s inými bezpečnostnými službami, či už ide o zabezpečovanie a sledovanie objektov, zabezpečovanie akcií a kultúrnych podujatí alebo dovzdelávanie a výcvik našich zamestnancov.

Každý náš klient má rozdielne potreby a požiadavky podľa povahy svojej činnosti a systému, ktorý má zabehnutý. Preto ku klientom pristupujeme individuálne a každú nadchádzajúcu spoluprácu pripravujeme dôsledne po osobných konzultáciách s konkrétnym klientom.

Naše priority
Zásady našej spoločnosti
1. Dôvera a spokojnosť klienta sú našou prioritou a tiež hlavným aktívom V.I.P. security a preto pristupujeme ku každému individuálne a venujeme mu osobitnú pozornosť. Je pre nás prvoradé dodržiavať dohodnuté podmienky vzájomnej spolupráce.
3. Profesionalita vo vzťahu s klientom je pre V.I.P. security nevyhnutnosťou, či už pri samotnom poskytovaní bezpečnostným služieb alebo pri príprave potrebnej dokumentácie.
5. Zodpovednosť je pri vykonávaní bezpečnostných a strážnych služieb nevyhnutnosťou a pre V.I.P. security je začiatočným i konečným bodom každého aspektu spolupráce s klientom.
2. Spoľahlivosť je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania našich služieb, preto V.I.P. security vykonáva svoje bezpečnostné služby vždy v súlade s platnou legislatívou.
4. Bez efektívnosti poskytovania služieb by existencia súkromnej bezpečnostnej služby nebola možná a preto je súčasťou plánovania každej akcie, zásahu alebo kultúrneho a spoločenského podujatia, ktoré V.I.P. security zabezpečuje pre svojich klientov.
Naše priority
Zásady našej spoločnosti
1. Dôvera a spokojnosť klienta sú našou prioritou a tiež hlavným aktívom V.I.P. security a preto pristupujeme ku každému individuálne a venujeme mu osobitnú pozornosť. Je pre nás prvoradé dodržiavať dohodnuté podmienky vzájomnej spolupráce.
2. Spoľahlivosť je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania našich služieb, preto V.I.P. security vykonáva svoje bezpečnostné služby vždy v súlade s platnou legislatívou.
3. Profesionalita vo vzťahu s klientom je pre V.I.P. security nevyhnutnosťou, či už pri samotnom poskytovaní bezpečnostným služieb alebo pri príprave potrebnej dokumentácie.
4. Bez efektívnosti poskytovania služieb by existencia súkromnej bezpečnostnej služby nebola možná a preto je súčasťou plánovania každej akcie, zásahu alebo kultúrneho a spoločenského podujatia, ktoré V.I.P. security zabezpečuje pre svojich klientov.
5. Zodpovednosť je pri vykonávaní bezpečnostných a strážnych služieb nevyhnutnosťou a pre V.I.P. security je začiatočným i konečným bodom každého aspektu spolupráce s klientom.