Pre technické zabezpečenie svojich zmluvných úloh využíva V.I.P. Security, s.r.o. elektronické signalizačné systémy najvyššej kvality. Ponúka široký sortiment výrobkov od najjednoduchších až po najnáročnejšie. Firma V.I.P. Security, s.r.o. je všestranne poistená za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou, ktoré by mohli vzniknúť klientom v súvislosti s jej činnosťou.
Firma zásadne pracuje s platnými právnymi normami.
Zamestnanci V.I.P. Security, s.r.o. sú počas výkonu služby vystrojení uniformou s viditeľným označením firmy. Vo výzbroji sú prostriedky spĺňajúce vysokú úroveň ochrany ( slzotvorný plyn, tonfa, el. obušok a pod. )
 
   
 

Ponúkané služby V.I.P. security:

ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
ochrana osoby
ochrana majetku a osoby pri preprave
ochrana prepravy majetku a osoby
zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému
vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo miesta
vypracovanie plánu ochrany

 
   
 

Výhody spolupráce s V.I.P. security:

všetky služby od jednej firmy s možnosťou ďaľšieho rozvoja
ceny sú kalkulované tak, aby boli prijateľné pre širokú verejnosť
za primerané ceny poskytujeme služby zrovnateľné v celej SR
dôkladná znalosť trhu i prostredia
poistenie za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou
komplexný bezpečnostný servis
kvalita a diskrétnosť

   
 
 
 
HOTLINE
Naše kontaktné údaje
Kontaktujte nás
 
  +421 915 343 155
Nonstop linka pre našich partnerov
V.I.P. security, s.r.o.
Gustáva Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
Slovak Republic
e-mail: sunal@vipsecurity.sk
e-mail: englisch@vipsecurity.sk ( Englisch )
+421 915 898 684
+421 918 055 234
 
   
  © 2014 All rights reserved V.I.P. security, s.r.o.